Coaching i grupp

gruppGruppcoaching sammansvetsar och utvecklar en grupp och lär deltagarna ett coachande förhållningssätt.
En grupp kan vara på jobbet, i skolan,  föreningslivet, kompisgänget eller där ni känner att ni vill utvecklas tillsammans, lösa en specifik uppgift eller att utveckla verksamheten.
Gruppcoaching är en metod som är användbar i flera sammanhang och som leder till en bättre och starkare sammanhållning i gruppen, mer engagemang och energi, och där alla får känna sig delaktiga i processen.

Gemensamt sätter man upp ett mål dit man vill nå och under resans gång växer man som grupp och har mer tilltro både till själva uppgiften och till varandra.

Det är i mötet med andra och i personliga samtal som vi växer och utvecklas som människor.