Min roll som coach

img_0096Jag kan inte lära någon något, jag kan bara få dem att tänka. (Sokrates)

Så här kan jag beskriva min roll som coach.

Vill du jobba vidare med dina tankar och drömmar och sätta upp konkreta mål?

 

Vill du åstadkomma en förändring?

Vill du ha stöd och stimulans med att ta fram dina möjligheter?
Som coach fokuserar jag enbart framåt i tiden. Det är du själv som sätter upp mål för de förändringar du vill göra. Jag är ett bollplank som stöttar och hjälper dig att tänka i nya banor för att nå dina mål.

Som coach ställer jag frågor som får dig att reflektera över din situation, att tänka utanför ramarna och att komma över eventuella hinder.  Men det är du själv som har svaren och det är du som väljer hur du vill nå dina mål.

När jag arbetar som coach följer jag International Coach Federation (ICF`s) kärnkompetenser om etik och moral, vilket bland annat innebär att jag har tystnadsplikt. Jag dokumenterar inget från våra samtal och det är du som bestämmer vad du vill ha med dig från varje coachingtillfälle.

Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har modet att uppfylla dem.